Steun

STEUN MET EEN GIFT


Opdat we Magazijn De Snoek op lange termijn kunnen verankeren in onze gemeenschap, zijn er een aantal structurele verbeteringen nodig aan de lokalen. Dit vergt tijd, middelen en arbeid.


Een team van zeer toegewijde en handige vrijwilligers heeft inmiddels de installatie van rolstoel-toegankelijke en geluidsdichte toiletten en een brandwerend plafond mogelijk gemaakt.


Hiernaast delen wij enkele sfeerbeeldjes van de voorbije werf.


In een volgende fase plannen wij de installatie van voorzieningen die een jaarronde programmatie mogelijk maken. Alleen zo kan de Snoek blijven bestaan.


Willen jullie dat de Snoek kan blijven bestaan? Dan doen wij hierbij een warme oproep om Magazijn De Snoek VZW te steunen met een gift op haar projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.


De Koning Boudewijnstichting verleent immers haar medewerking aan dit project. Giften vanaf 40 EUR per jaar aan de stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).


Het is erg belangrijk om de hieronder vermelde gestructureerde mededeling correct over te nemen bij uw overschrijving:


Rekeninghouder: Koning Boudewijnstichting

Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1

Gestructureerde mededeling: 128/3131/00062


Heel veel dank en tot binnenkort!

MAGAZIJN DE SNOEK


meer aan - drijf meeCONTACT


MAGAZIJN DE SNOEK vzw

Stationsstraat 59, 3370 Boutersem

magazijndesnoek@gmail.com

KBO: 0691.914.064

RPR Leuven


VASTE OPENINGSUREN

Jaarrond

Woensdag: 18u00 - 23u00

Juli-augustus

Vrijdag: 16u00 - 24u00

Zaterdag: 14u00 - 24u00

Zondag: 12u00 - 18u00

© Copyright. All Rights Reserved.